هشدار سیستم

« شما اجازه دسترسی به منوی تکمیل پرونده را ندارید »

دسترسی به منوی تکمیل پرونده ویژه متقاضیانی است که قبلا فرم درخواست خدمات را ارسال نموده و درخواست آن ها توسط کارشناسان بررسی و ایمیل تائید جهت تکمیل پرونده را دریافت نموده اند.

توجه

جهت بهره مندی از خدمات لطفا به منوی درخواست خدمات مراجعه و مراحل درخواست را طبق راهنمای این بخش انجام دهید.
اگر قبلا طبق راهنما اقدام و فرم درخواست خدمات را ارسال نموده اید، تا بررسی کارشناسان و دریافت ایمیل تائید جهت تکمیل پرونده شکیبا باشید.

 

با آرزوی بهترین ها