برای مطبوعات

در این بخش محتوای مطبوعاتی مرکز خدمات نوآوری ایران برای استفاده مطبوعات و خبرگزاری ها « با ذکر منبع » درج شده است. مطبوعات و خبرگزاری های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، شغلی و … همواره یاری رسان ما در پیشرفت روز افزون نوآوری برای بهره مندی عموم مردم بوده اند.

محتوای مطبوعاتی