سئوالات متداول

پاسخ

به منوی اصلی وب سایت مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

پاسخ

به منوی اصلی وب سایت مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

پاسخ

به منوی اصلی وب سایت مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

پاسخ

به منوی اصلی وب سایت مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

پاسخ

بعد از ارسال درخواست در صورت پذیرش خدمات قرارداد کتبی همکاری منعقد خواهد شد. نحوه همکاری به شکل درصدی هست، یعنی در صورت موفقیت در امر تجاری سازی طرفین به نسبت درصد همکاری تعیین شده در پروژه سهیم خواهند بود.

پاسخ

به منوی اصلی وب سایت مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

پاسخ

به منوی اصلی وب سایت مراجعه و بخش های مختلف سایت را مطالعه نمایید.

پاسخ

درصد همکاری تعیین شده در تجاری سازی نوآوری به فاکتورهای متعددی بستگی خواهد داشت. (مانند نوع پروژه، کشور مقصد، مقدار سود دهی پروژه بعد از تجاری سازی و …)

پاسخ

درصد همکاری تعیین شده در تجاری سازی نوآوری به فاکتورهای متعددی بستگی خواهد داشت. (مانند نوع پروژه، کشور مقصد، مقدار سود دهی پروژه بعد از تجاری سازی و …)

پاسخ سئوال شما

اگر پاسخ سئوال خود را در تب های بالا نیافتید با استفاده از فرم زیر سئوال خود را برای ما ارسال کنید.