نوشته‌ها

طبق ماده ۵ قانون ثبت اختراعات ایران، چگونگی ذکر نام مخترع در گواهی ثبت اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب