نوشته‌ها

طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات ایران، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری صنعت و مانند آن ها حل می کند.

ادامه مطلب