نوشته‌ها

فهرست برخی کالا، محصول و خدماتی که تولید آن ها به تفکر خلاقانه و همت پژوهشگران نیاز دارد و از تقاضای بسیار وسیعی هنگام تجاری شدن برخوردار هستند طبق گزارش انجمن آینده نگران حرفه ای عبارتند از :

ادامه مطلب