نوشته‌ها

طبق ماده ۲۳ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ایران، حقوق ناشی از گواهینامه ثبت طرح صنعتی به ترتیب زیر است.

ادامه مطلب