نوشته‌ها

طبق ماده ۳ قانون ثبت اختراعات ایران، گواهی ثبت اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری برای نوآوری خود بهره مند شود.

ادامه مطلب