نوشته‌ها

طبق ماده ۲۳ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۵ قانون ثبت اختراعات ایران، چگونگی ذکر نام طراح در گواهی ثبت طرح صنعتی و نحوه تعلق حق طرح ثبت شده به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب