نوشته‌ها

طبق ماده ۲۱ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.

ادامه مطلب