نوشته‌ها

نوآوری ها در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش بسزایی ایفا می کنند اما این نوآوری ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق و پژوهش را جبران نخواهند کرد.

ادامه مطلب