نوشته‌ها

طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات ایران، مدت اعتبار گواهینامه ثبت اختراع ۲۰ سال با رعایت شرایط زیر می باشد.

ادامه مطلب