نوشته‌ها

طبق ماده ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مدت حمایت از اثر ادبی و هنری به شرح زیر است.

ادامه مطلب