نوشته‌ها

طبق ماده ۲۸ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران، مدت اعتبار گواهینامه ثبت طرح صنعتی حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ سال با رعایت شرایط زیر می باشد.

ادامه مطلب