خلق نوآوری

در حال حاضر خدماتی در بخش خلق نوآوری ارائه نمی شود. با اشتراک در خبرنامه از شروع فعالیت این بخش مطلع می شوید، همچنین می توانید دوباره به وب سایت سر بزنید.

کلینیک نوآوری

خدمات بخش کلینیک نوآوری شامل طراحی نوآوری، نمونه سازی نوآوری، امور اجرایی نوآوری، قراردادهای نوآوری، کارگزاری نوآوری و سایر خدمات بر حسب نیاز شما می باشد.

مالکیت فکری و معنوی

خدمات بخش مالکیت فکری و معنوی شامل ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی، ثبت اثر ادبی و هنری، ثبت علامت و نام تجاری، ثبت نشان جغرافیایی و سایر خدمات بر حسب نیاز شما می باشد.

تجاری سازی نوآوری

خدمات بخش تجاری سازی نوآوری شامل تجاری سازی ایده، تجاری سازی اختراع، تجاری سازی طرح صنعتی، تجاری سازی اثر ادبی و هنری، تجاری سازی روش کسب و کار، تجاری سازی نوآوری های در حال ثبت و سایر خدمات بر حسب نیاز شما می باشد.

سرمایه گذاری

خدمات بخش پیشنهادات سرمایه گذاری شامل فرصت های سرمایه گذاری در ایده ها، اختراعات، طرح های صنعتی، آثار ادبی و هنری، روش های کسب کار نو، سایر پیشنهادات سرمایه گذاری و سایر خدمات بر حسب نیاز شما می باشد.

توسعه صنایع و خدمات

خدمات بخش توسعه صنایع و خدمات شامل خدمات دانش بنیان ویژه شرکت ها و کارخانجات فعال در حوزه های مختلف و سایر خدمات بر حسب نیاز شما می باشد.

پاسخ بسیاری از سئوالات خود را در بلاگ مرکز خدمات نوآوری ایران بیابید.

تیم ما

تیم ما متشکل از بهترین محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی و فنی کشور است.

مرکز خدمات نوآوری ایران یک مرجع غیر انتفاعی و مستقل است که با پشتوانه علمی و فنی و حمایت علاقه مندان و فعالان عرصه علم و تکنولوژی از سراسر جهان می کوشد تا راه را برای رشد و توسعه نوآوری ها با استفاده از منابع مالی و اجرایی حقیقی و حقوقی هموار سازد.

جامعه ما

مرکز خدمات نوآوری ایران یک جامعه بزرگ جهانی از نخبگان و صاحب نظران دانش و تکنولوزی است.

مرکز خدمات نوآوری ایران با منابع علمی و فنی خود از آیندگان حمایت خواهد کرد. مرکز خدمات نوآوری ایران یک مرجع مطمئن است که به شما کمک می کند با افرادی که شما را درک می کنند کار کنید.

مرکز خدمات نوآوری ایران بستر مناسبی است که ایده پردازان، مخترعین، محققین، پژوهشگران، حامیان، سرمایه گذاران و علاقه مندان نوآوری را از سراسر جهان در کنار هم جمع می کند.

اشتراک در خبرنامه

قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ میدهد، برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد. چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید.

خلق نوآوری
تکمیل نوآوری
حفظ مالکیت
تجاری سازی
موفقیت